Prof. Karol Ferfecki

Urodzony w 1957 roku gitarzysta jazzowy. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie gitary doc. Edmunda Jurkowskiego.

Laureat III Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Od momentu ukończenia studiów, nieprzerwanie związany z katowicką uczelnią, gdzie prowadzi klasę gitary na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalnego w Instytucie Jazzu w.w. wydziału. W 1994 r. wykładowca w klasie gitary jazzowej Southwest Texas State University (USA). Od roku 2008 prowadzi także klasę gitary w Instytucie Jazzu PWSZ w Nysie. Do licznego grona jego absolwentów należą m.in. Krzysztof Barcik, Artur Lesicki, Daniel Popiałkiewicz, Grzegorz Kapołka, Piotr Domagała, Piotr Olszewski, Konrad Zemler. Poza Akademią Muzyczną w Katowicach w latach 1984-2012 związany był z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jako prowadzący klasę gitary jazzowej oraz zajęcia z podstaw harmonii jazzowej i improwizacji. Jest aktywnym organizatorem życia muzycznego oraz popularyzatorem sztuki na terenie macierzystej uczelni i poza jej murami. Prowadzi wykłady i warsztaty jazzowe w szkołach muzycznych w kraju i za granicą. Za swą działalność organizacyjną i wyróżniające osiągnięcia pedagogiczne został uhonorowany nagrodą rektorską w 1996 r. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej, znajduje również czas na działalność studyjną i koncertową. Na swej ścieżce artystycznej zetknął się z wieloma uznanymi muzykami jazzowymi, m.in.: Witoldem Szczurkiem, Jerzym Główczewskim, Stanisławem Sojką, Jackiem Pelcem, Arturem Dutkiewiczem, Russellem Scanlonem, Peterem Polką i Audrey Moutand. Miał także okazję współpracować z dużymi orkiestrami, jak big-band Teatru Rozrywki Jerzego Jarosika w Chorzowie czy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Z tą ostatnią współpracuje już od ponad 10 lat, biorąc udział w nagraniach, koncertach i festiwalach muzyki współczesnej i filmowej takich kompozytorów, jak Kazimierz Serocki, Zygmunt Krauze, Alfred Schnittke, Fausto Romitelli czy Nino Rota.