Przesłuchania konkursowe - półfinały (dzień 2): 13.00-15.00 - I część, od 16.00 - II część

27.06.2019 : g.13:00

Miejsce/Place: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, 31-134 Kraków, ul. Basztowa 9


Organizator:

We współpracy: