Przesłuchania konkursowe - półfinały (dzień 1): 13.00-15.00 - I część, od 16.00 - II część

26.06.2019 : g.13:00

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie (ul. Basztowa 9)


Organizator:

We współpracy: