Kapituła Konkursu

Alicja Śmietana - Przewodnicząca Kapituły

Anna Śmietana

Adam Czerwiński

Antoni Dębski

Jan Ptaszyn Wróblewski

Władysław “Adzik” Sendecki

  Janusz Muniak

John Scofield

Andrzej Olejniczak

Krzesimir Dębski

Wojciech Groborz


Organizator:

We współpracy: