Partnerzy

Organizator: 

Mecenas konkursu:


Partnerzy i sponsorzy:


Projekt dofinansowany
ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz
Gminy Miejskiej Kraków


Patroni medialni:

 

  

 


Organizator:

We współpracy: