Regulamin

Regulamin IV Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany, Kraków, 18-20 listopada 2021 r.

1. Informacje ogólne

Organizatorem III Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany jest Fundacja My Polish Heart. Konkurs przeznaczony jest dla gitarzystów wszystkich narodowości, w wieku do 35 roku życia, wykonujących jazz i pokrewne gatunki muzyki improwizowanej. Organizatorzy akceptują wszystkie rodzaje gitary, w tym instrumenty akustyczne i elektryczne. Konkurs odbywa się co 2 lata.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator na podstawie dokładnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie organizatora, zakładka Formularz aplikacyjny.

Do formularza należy dołączyć:

- krótką biografię kandydata w języku polskim (max 1500 znaków)

- dwa zdjęcia kandydata (dobrej jakości, minimum 1 MB)

- nagrania 3 utworów muzycznych w tym 2 pliki audio w formacie mp3 i jeden video w formacie mov, avi, mp4, wmv (żaden z plików nie może przekroczyć objętości 10 MB). Film video może zostać również przesłany w formie linku do serwisu youtube lub vimeo. Każdy z nadesłanych utworów nie powinien przekraczać 10 minut długości i w reprezentacyjny sposób ukazywać kandydata.

- potwierdzenie przelewu bankowego za zgłoszenie do Konkursu

Kompletne zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem Formularza aplikacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 25 października  2021 roku. O wynikach eliminacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 31 października 2021 roku.

Kandydaci zobowiązani są wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w kwocie odpowiednio: 30 EURO, 34 USD, 130 PLN.

Po ogłoszeniu wyników pre-eliminacji, Kandydaci zakwalifikowani do konkursu w Krakowie zobowiązani są do wniesienia dodatkowej opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 30 EURO.

Brak wpłaty wyklucza Kandydata z udziału w każdym z etapów przesłuchań konkursowych.

Opłaty kwalifikacyjne można wpłacać na poniższe kwota w wybranej walucie:

Nr konta bankowego w PLN:

Konto w PLN: 82 1160 2202 0000 0002 7693 1515 

Nr konta bankowego w EURO:

Konto w EURO, IBAN: PL82 1160 2202 0000 0001 6679 1701

SWIFT: BIGBPLPW

Nr konta bankowego w USD:

Konto w USD, IBAN: PL15 1160 2202 0000 0002 7476 4189

SWIFT: BIGBPLPW

Nazwa i adres Organizatora: Fundacja My Polish Heart, ul. Karmelicka 52/1, 31-128 Kraków

Nazwa banku: Bank Millenium, ul. Szlak 50, 31-153 Kraków

Opłata kwalifikacyjna jest opłatą bezzwrotną.

3. Wymagania repertuarowe

Organizator nie ustala żadnych wymagań repertuarowych na etapie zgłoszenia internetowego.

Zakwalifikowanych do półfinału kandydatów obowiązuje następujący program:

a. Wybrana przez kandydata dowolna kompozycja Jarka Śmietany;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne)

Zakwalifikowanych do finału kandydatów obowiązuje następujący program:

a. Wybrana przez kandydata dowolna kompozycja Jarka Śmietany (inna niż prezentowana podczas przesłuchań półfinałowych);

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne).

Organizator dopuszcza możliwość wykonywania utworów solo. Wszystkie pozostałe kompozycje uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonywać z tą samą, gwarantowaną przez organizatora sekcją rytmiczną (gitara basowa/kontrabas + perkusja). Organizator nie dopuszcza możliwości występu z nagranym podkładem instrumentalnym (playback, półplayback, sampling, etc.)

Czas trwania przesłuchania podczas półfinału i finału dla każdego kandydata wynosi max 30 minut.

Organizator dopuszcza wykonanie jednego utworu solo podczas półfinału i jednego utworu solo podczas finału.

UWAGA!!! Wybrane przez uczestników do występu w półfinale i finale utwory nie mogą się powtarzać.

4. Nagrody

Organizator ustanawia trzy nagrody Konkursu:

Pierwsze miejsce - 15.000 PLN

Drugie miejsce - 7.000 PLN

Trzecie miejsce - 5.000 PLN

O ostatecznym podziale nagród decyduje jury konkursu. Obowiązkiem laureatów jest udział w koncercie finałowym (20 listopada 2021 r.). Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu Konkursu i skutkować będzie wykluczeniem z Konkursu oraz odebraniem nagrody.

Zgodnie z prawodawstwem polskim Organizator jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od nagród w wysokości 10%.

5. Przesłuchania konkursowe

Przesłuchania półfinałowe odbędą się 18 listopada 2021 r. oraz 19 listopada 2021 r. w Krakowie. Występy finałowe, do których jury zakwalifikuje  6 gitarzystów, odbędą się w piątek 20 listopada 2021 r. w Krakowie. Kolejność występów ustalona zostanie losowo i podana do informacji przed rozpoczęciem półfinałów. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

6. Materiał nutowy

Materiał nutowy kandydatów zakwalifikowanych do przesłuchań w Krakowie powinien zostać przesłany Organizatorowi Konkursu w terminie nieprzekraczalnym najpóźniej do 5 listopada 2021 r. na adres info@smietanacompetition.com. Nuty z podanymi tytułami i nazwiskami kompozytorów powinny zawierać sugestie wykonawcze oraz podstawowy zapis nutowy (melodia i zarys harmoniczny) oraz przykładowe nagrania MP3 kandydatów (dotyczy to kompozycji własnych kandydatów). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wykluczeniem kandydata z Konkursu.

7. Zobowiązania Organizatora

Organizator zapewnia salę koncertową z pełnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz obsługą techniczną.

Organizator zapewnia sekcję rytmiczną w składzie: kontrabas/gitara basowa, perkusja, z którą zakwalifikowani do konkursu kandydaci będą mogli przeprowadzić próbę przed każdym występem.

Wszyscy uczestnicy Konkursu występować będą z tą samą sekcją rytmiczną.

Uczestnik pokrywa transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie we własnym zakresie.

8. Postanowienia końcowe

Przed rozpoczęciem Konkursu, wszyscy kandydaci zostaną związani umową z Organizatorem.

Organizator zarejestruje wszystkie prezentacje konkursowe w formacie audio/video zastrzegając sobie prawo do swobodnego wykorzystania materiału w celu dalszej promocji Konkursu. Wybrani przez jury Laureaci wyrażają zgodę na bezpłatną transmisję telewizyjną, radiową i internetową wszystkich etapów przesłuchań konkursowych włącznie z koncertem galowym 20 listopada 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Decyzje podjęte przez Jury w czasie wszystkich etapów Konkursu będą ostateczne i niepodlegające odwołaniu. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany.

 


Organizator:

We współpracy: